Federazioa

Karateko Bizkaiko Lurralde Federazioa eta harremandutako diziplinak (H D) irabazi-asmorik gabeko erakundea da. Erakunde horrek nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna du, eta kirolariak, teknikariak, epaileak, klubak, kirol-taldeak eta bestelako erakundeak Bizkaiko Lurraldean biltzen ditu, Karatea egin, sustatu eta antolatzeko xedearekin. Karateko Bizkaiko Lurralde Federazioak ondoko kirol-diziplina barnean izango ditu:

  • Kung-Fu
  • Tai-Jitsu
  • Kempo-Karate
  • Full-Karate
  • Sorinsi-Kempo
  • Tai-Chi
  • Penckat-Silat

Gobernu eta Ordezkaritza organoak ondoko hauek dira:

  • Batzar Nagusia
  • Zuzendaritza Taldea
  • Presidentea